رسولی اهل تدلیس انتخاباتی نیست، او ثابت کرد ثابت رفتار است !؟

به گزارش صبح رشت،رضا رسولی،رئیس کمیسیون عمران نائب رئیس  شورای اسلامی رشت در پنج سال فعالیت شورایی خود نشان داده شخصیتی متخصص،مودب و به دور از هرگونه حاشیه ای است و این موضوع برهیچکس پوشیده نیست.
نکته قابل توجه روز گذشته یکی از رسانه های نزدیک به کاندیدای تصدی شهرداری با انتشار یک مطلب و با زبانی چرم و نرم به تعریف و تملق از رضا رسولی پرداخته و وی را برنده حرفه ای و بازنده ای قابل احترام قلمداد کرد.

چند روز گذشته رضا رسولی در طی مصاحبه ای اعلام داشت که خواستار فعالیت حامد عبداللهی به عنوان یک همکار در شورای اسلامی است و عبداللهی می تواند در مسئولیت های شورای استان و کمیسیون ترافیک به شهروندان خدمت رسانی کند.

اما رضا رسولی در شرایط محتلف ثابت کرده به عقاید خود پایبند است و کمتر از مسیر و خط فکری اش منحرف می شود این را می توان از حمایت تمام قد وی از شهردار سابق رشت،سید محمد علی ثابت قدم مشاهده کرد که البته پایگاه خبری صبح رشت قضاوتی در خصوص عملکرد خوب و یا بد ثابت قدم انجام نمی دهد
در پایان خطاب به آن رسانه ها باید گفت رضا رسولی در مسیرش همواره ثابت رفتار بوده و رای و نظر او به این آسانی ها و چند کلمه تعریف و تمجید عوض نمی شود.

درست است که ملاک حال افراد است ، اما گذشته افراد نیز تا حدودی بیانگر حالشان است ،
بندگان خالص خدا کمتر دچار فریب مکر های مکاران می شوند، آنها صفات الهی پروردگان خوو را حفظ میکنند

وَمَکَرُوا وَمَکَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَیْرُ الْمَاکِرِینَ ﴿۵۴﴾

و [دشمنان] مکر ورزیدند و خدا [در پاسخشان] مکر در میان آورد و خداوند بهترین مکرانگیزان است (۵۴)

ارسال پاسخ