رامین رستمی به عنوان شورای مرکزی جامعه کارگران گیلان منصوب شد

به گزارش صبح رشت،طی حکمی از سوی احمد کرمی دبیرکل جامعه اسلامی کارگران کشور، رامین رستمی به عنوان عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی کارگران استان گیلان منصوب شد.

به آخرین سوابق وی می توان معاون و مشاور ستاد جوانان سردار سید علی آقازاده دریازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.

ارسال پاسخ