رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت: روز رشت تنها متعلق به شهرداری نیست

محمد حسن عاقل منش در جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت با اشاره به نام‌گذاری دوازدهم دی‌ماه مصادف با روز رشت اظهار کرد: در سال ۹۴ دوازدهم دی به نام روز رشت نام‌گذاری شد.

محمدحسن عاقل منش به اتفاقات ناخوشایند روز رشت در سال ۹۴ اشاره کرد و گفت: در دورانی که علیرضا قانع مدیریت سازمان فرهنگی رشت را بر عهده داشت با تمام نیت خیری که درباره برنامه‌های آن روز وجود داشت متأسفانه مشکلاتی ایجاد شد که ابعاد جهانی پیدا کرد.

وی با بیان اینکه اتفاقات ناخوشایند روز رشت در سال ۹۴ به مراسم سال بعد نیز تأثیر گذاشت افزود: در سال ۹۵ در روز رشت برنامه‌ها محدود به اجراهای داخل سالن شد و یکی از ضعف‌های آن حضور مجریانی بود که خوبی نمی‌توانستند به زبان رشتی صحبت کنند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر رشت با بیان اینکه روز رشت مختص شهرداری نیست گفت: این روز برای تمامی دستگاه‌ها قابلیت اجرایی داشته و امیدوارم با تعامل بیشتر برنامه‌های خوب و وزینی ارائه شود.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌هایی به‌منظور ماندگار کردن روز رشت در اذهان عمومی بیان کرد: بازدید رایگان از موزه شهر، خدمات حمل‌ونقل عمومی رایگان، عضویت رایگان در کتابخانه‌های رشت ازجمله اقداماتی است که می‌تواند در ماندگار شدن روز رشت در افکار عمومی مؤثر باشد.

برگزاری تور رایگان رشت گردی در روز رشت

عاقل منش با بیان اینکه روز رشت فقط مختص به سازمان فرهنگی، روابط عمومی و سازمان سیما و منظر شهرداری رشت نیست تصریح کرد: معاونت خدمات شهری شهرداری رشت نیز باید با انجام فضاسازی‌های مناسب و افزایش خدمات در سطح شهر در برگزاری باشکوه این روز سهیم باشد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی رشت برگزاری تور رایگان رشت گردی را از دیگر برنامه‌ها دانست و بیان کرد: هدف ما مشارکت دادن تمامی دستگاه‌ها و شهروندان در برنامه‌های روز رشت است.

ارسال پاسخ