رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت: استفاده از ظرفیت تئاتر خیابانی برای ارتقای فرهنگی ترافیکی

به گزارش صبح رشت،چهل و سومین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت به صورت مشترک با کمیسیون ترافیک در تالار شورا برگزار شد.

محمد حسن عاقل منش،رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت هدف از برگزاری این جلسه مشترک با کمیسیون ترافیک را ارتقای فرهنگ ترافیکی،فرهنگ سازی و آموزش در حوزه ترافیک عنوان کرد.

وی با اشاره به رعایت فرهنگ رانندگی در برخی از کشورها اظهار کرد: به عنوان مثال در کشور آلمان قانون مداری در حوزه ترافیک و فرهنگ رانندگی بسیار بالا است و در صورت عدم توجه راننده به مقررات رانندگی با جریمه سنگین مواجه می شود.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت اضافه کرد: حوزه معاونت حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران سند ارتقای فرهنگ ترافیکی را تدوین کرده و با استفاده از ظرفیت حوزه مطالعات و پژوهش شهرداری رشت می توان این سند را برای شهرداری رشت نیز تدوین کرد.

عاقل منش به ضرورت تدوین برنامه ای مدون و جامع برای ارتقای فرهنگ ترافیکی تاکید کرد و افزود: با تدوین این برنامه جامعه همه دستگاه ها و شهروندان با وظایف خود آگاه می شوند.

وی خاطرنشان کرد: می توان با ترسیم یک خط مش و چشم انداز مناسب در حوزه ترافیک به اهداف مورد نظر رسید و در راستای ارتقای فرهنگ ترافیک گام برداشت.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر رشت همچنین برگزاری تئاتر خیابانی دائمی در رشت را فرصت مناسبی برای آموزش فرهنگ ترافیکی برای شهروندان عنوان کرد.

عاقل منش با اشاره به اینکه برای ارتقای فرهنگ ترافیک نباید از آموزش شهروندی غفلت شود گفت: در این راستا می توان از ظرفیت دستگاه های مربوطه نظیر آموزش و پرورش،کانون پرورش فکری،اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز بهره برد.

 

ارسال پاسخ