رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت خبر داد: مشارکت شهرداری رشت در بزرگترین خاموشی جهان

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر رشت گفت: شهرداری رشت در بزرگترین خاموشی جهان تحت عنوان ساعت زمین مشارکت می کند.

فاطمه شیرزاد با اشاره به اهداف برگزاری همایش ساعت زمین اظهار کرد: ساعت زمین یک رویداد جهانی سازماندهی شده توسط صندوق جهانی طبیعت و با هدف آگاهی و فرهنگ سازی درباره تغییرات آب و هوایی و نیاز به مصرف صحیح و محتاط انرژی در جهان انجام می شود.

وی با اشاره به اقداماتی که توسط انسان موجب تهدید و تخریب طبیعت و کره زمین شده است افزود: انرژی های تولید شده توسط انسان از جمله گازهای گلخانه ای و …. اثرات مخربی بر روی حیات کره زمین دارد و در این راستا قصد داریم با برگزاری مراسم ساعت زمین و با توجه دادن به مخاطرات پیش رو درباره مباحث این چنینی با تامل و تعمق بیشتری اقدام شود.

شیرزاد به زمان برگزاری مراسم ساعت زمین اشاره کرد و گفت: بزرگترین خاموشی جهان تحت عنوان ساعت زمین دهم فروردین ماه از ساعت هشت و ۳۰ دقیقه آغاز و طی آن چراغ های اضافی منازل و غیره به مدت یک ساعت خاموش شده و شهرداری رشت نیز در این مراسم با خاموش کردن چراغهای ساختمان ساعت و … در این برنامه مشارکت دارد.

رئیس کمیسیون بهداشت و محیط زیست شورای رشت با دعوت از تمامی شهروندان به مشارکت در بزرگترین خاموشی جهان بیان کرد: امیدواریم با چنین اقداماتی نسبت به حفظ طبیعت و کره زمین توجه بیشتری معطوف شده و بتوانیم زمینی سالم و عاری از مخاطرات برای نسل آینده به یادگار بگذاریم.

 

ارسال پاسخ