رئیس شورای شهر رشت خبر داد: تغییر شبکه اطلاع رسانی مجموعه شورای شهر رشت از تلگرام به پیام رسان داخلی

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت – در پی اقدام دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری مبنی بر بکارگیری از پیام رسان های داخلی در راستای پاسداشت منافع ملی و جهت رفع انحصار از پیام رسان تلگرام و تعجیل در اقدام در این زمینه پیش از شروع برنامه رسمی سایر نهادهای کشور در ابلاغ توقف استفاده از این پیام رسان غیر ایرانی و انتقال کلیه فعالیتهای دفتر معظم له از قبیل اطلاع رسانی درباره اخبار و مطالب مربوط به رهبر انقلاب به پیام رسان های داخلی، شورای اسلامی شهر رشت به تبعیت از این اقدام بجا با ابلاغ دکتر سید امیر حسین علوی، رئیس شورای اسلامی شهر رشت، مجموعه شورای شهر با قدردانی از همه خبرگزاری هایی که همواره همراه مجموعه شورای شهر بوده و رسالت خود را در اطلاع رسانی خدمات این مجموعه به شهروندان به بهترین شکل انجام داده اند به تبعیت از رهنمود رهبر معظم انقلاب از تاریخ ۹۷/۱/۳۰ کلیه فعالیت های خبری و اطلاع رسانی خود را از پیام رسان تلگرام به یکی از پیام رسان های داخلی انتقال خواهد داد.

ارسال پاسخ