رئیس سازمان آرامستان های شهرداری رشت: کارها در آرامستان های رشت روال عادی دارد

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت سهراب راستگو با عنوان این موضوع از شهروندان رشتی خواست همچنان از تجمع در آرامستانهای رشت پرهیز کنند و در انجام مراسم متوفای خود فاصله گذاری اجتماعی را رعایت نمایند.

سهراب راستگو با اشاره به اینکه همه پرسنل و نیروهای سازمان آرامستانهای شهرداری رشت پروتکل های بهداشتی را در برنامه های کفن و دفن اموات رعایت می کنند، گفت: شهرداری تنها ارگانی است که هم در زمان حیات و هم در زمان ممات شهروندان همراه آنها است و تلاش می کند بهترین ها را از نظر خدماتی، بهداشتی و رفاهی به شهروندان گرامی ارائه دهد.

رئیس سازمان آرامستانهای شهرداری رشت با تاکید بر اینکه با وجود عادی شدن اوضاع به طور موردی اجسادی با مرگ کرونایی به آرامستانها تحویل داده می شود، گفت: حالا شهروندان با اطلاع رسانی رسانه های گروهی خود بهتر از همه می دانند که هنوز راه درمان این بیماری کشف نشده و تا زمانی که واکسن این ویروس نتیجه بخش نباشد، باید همچنان در رعایت اصول بهداشتی دقت کرد.

راستگو در پایان از شهروندانی که عزیزی از خانواده خود را از دست می دهند خواست تا در اجرای مراسم ختم از تجمعات بزرگ پرهیز کنند و ضمن رعایت همه اصول و موازین بهداشتی و فاصله گذاری های اجتماعی از میزان مخاطرات موجود بکاهند

ارسال پاسخ