رئیس تامین اجتماعی شعبه دو رشت خبر داد: صدور بیش از ۷۹ هزار جلد دفترچه درمانی در ۹ ماه اول امسال

منوچهرامیری شیراز، ریاست تامین اجتماعی شعبه دورشت با بیان اینکه بیش از ٣٣٠٠٠ بیمه شده اجباری در زمره بیمه شدگان این شعبه میباشند افزود : تعداد بیمه شدگان مشاغل آزاد تحت پوشش ما در سالجاری با ١١ درصد افزایش به بیش از ١١٠٠٠ نفر رسیده است .

ایشان درادامه اظهار داشت : تعداد بیمه شدگان بیمه اختیاری نیز با ۵ درصد رشد در یکساله اخیر به ٣٨۴٣ نفر افزایش یافت .

امیری شیراز با اشاره به رشد ٣ درصدی مستمری بگیران شعبه ، خاطر نشان ساخت : در حال حاضر ١٧۵٩٠ نفر مستمری بگیر از شعبه دورشت تعهدات بلندمدت دریافت مینمایند .

ریاست شعبه دورشت افزود : در ٩ ماهه لغایت آذر سالجاری بیش از ٧٩١٠٠ جلد دفترچه درمانی توسط این شعبه صادر، تجدید و تمدید اعتبار شده و تعداد ٩۶۵ نفر بیمه شده ماهانه از این شعبه مقرری بیمه بیکاری میگیرند .

ایشان همچنین اذعان داشت : تعداد ابلاغ های الکترونیکی احکام مطالباتی در ٩ ماهه لغایت آذر سالجاری در تامین اجتماعی شعبه دو رشت با ١٧١ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل به ١۵٣٧٧ فقره رسید

امیری شیراز در بخش دیگری از گزارش خود که همزمان با ویژه برنامه های دهه فجر ارائه میگردید اظهارداشت بیش از ٢۶۵۵٢ لیست اینترنتی در ٩ ماهه لغایت آذر توسط تامین اجتماعی شعبه دو رشت دریافت و بیش از ٢٣۵ میلیارد تومان طی این مدت انواع تعهدات بلند مدت و کوتاه مدت به بیمه شدگان ومستمری بگیران پرداخت گردید

ارسال پاسخ