دیدار روسای کمیسیونهای فرهنگی و بهداشت شورای اسلامی شهر رشت با ریاست و پرستاران بیمارستان ۱۷ شهریور به مناسبت گرامیداشت روز پرستار

ارسال پاسخ