دومین دوره انتخابات تعیین نماینده تاکسیداران شهر رشت در کمیته انضباطی برگزار شد

دومین دوره انتخابات تعیین نماینده تاکسیداران شهر رشت در کمیته انضباطی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت، دومین دوره انتخابات تعیین نماینده تاکسیداران شهر رشت در کمیته انضباطی در سالن اجتماعات آتش نشانی واقع در میدان انتظام (رازی) برگزار شد.

سه تاکسیران در این انتخابات به عنوان کاندیدا حضور داشتند که پس از شمارش آرا محمود خوالی با کسب ۶۲۶ رای به عنوان نماینده انتخاب شد.

ارسال پاسخ