خروج به هنگام و قهرمانانه ۴ عضو شورای شهر رشت در مقابل شهردار شدن عضو شورا

در حالیکه فعالان اجتماعی و سیاسی شهر رشت خواستار عدم انتخاب شهردار از بین اعضای شورای شهر هستند اما تعدادی از اعضا بر تصمیم خود برای انتخاب عضو شورا برای سکانداری شهرداری رشت اصرار دارند.
مطمئنا همه‌ی ما دوست داریم که تکلیف انتخاب شهردار رشت هرچه سریع‌تر مشخص شود تا شهر با برنامه ریزی شهردار بر روی ریل توسعه قرار گیرد اما وقتی شاهد بی توجهی برخی از اعضای شورا به آرای مردم و مطالبات آنها هستیم انگاه خروج به هنگام بعد از پایان وقت قانونی جلسه میتواند راه حل موقت برای خروج از بحران باشد.

واژه «آبستراکسیون» به عدم حضور عمدیِ گروهی از نمایندگان در هنگام رأی‌گیری و از رسمیت انداختن جلسه اطلاق می شود اما خروج از جلسه بعد از پایان سقف قانونی ۴ ساعته بسیار هوشمندانه و تنها راه برای جلوگیری از انتخاب شتابزده در شرایط کنونی محسوب میشد که با توجه به اتمام جلسه کاملا قانونی بوده است.

با نگاهی به وضعیت نا بسامان شهر و شهرداران کوتاه مدت رشت میتوان به دغدغه های اعضای شورا رسید. قطعا انتخاب با تاخیر بهترین گزینه بهتر از انتخاب سراسیمه ای است که در مدت کوتاهی به طرح سوال و استیضاح ختم می شود.

بنابراین برعکس اقدامات برخی برای مذموم نشان دادن خروج هوشمندانه ۴ عضو شورا میتوان آن را یک عمل قهرمانانه دانست. اقدامی که شاید انتخاب شهردار را چند روزی به تعویق انداخت اما می تواند در نهایت خیر و صلاح را برای شهر رشت به ارمغان آورد.

ارسال پاسخ