حضور مادر شهیدان نهى قناد در یادواره ۴٨ هزار شهید ارتش

به گزارش صبح رشت، ام الشهدای گیلان مادر شهیدان نهی قناد  در یادواره ۴۸ هزار شهید ارتش در مرکز آموزش تفنگداران و تکاوران دریایی قمر بنی هاشم منجیل حضور یافت.

ارسال پاسخ