حضور رئیس شورا و رئیس کمیسیون فرهنگی شورا در مراسم بدرقه تیم والیبال وارنا شهر باران، تنها نماینده استان گیلان و شهر رشت عازم مسابقات دسته دو کشوری والیبال مردان

ارسال پاسخ