جشنواره فرهنگی،هنری فجر موجب ایجاد انگیزه در هنرمندان و گسترش فعالیت های هنری می شود

مدیرآموزشگاه موسیقی معاصر گفت:برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فجر موجب ایجاد انگیزه در هنرمندان وگسترش فعالیتهای هنری می شود.
سهراب فلک انگیز در سومین روز برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فجر اظهارکرد:آموزشگاه موسیقی معاصردر سال ۷۳ راه اندازی شد.
وی بااشاره به گستره فعالیت آموزشگاه موسیقی معاصرتصریح کرد:در این آموزشگاه در راستای توسعه فعالیتهای هنری در زمینه موسیقی گام برداشته میشود.
فلک انگیز بااشاره به محسنات برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فجر یاداورشد:این جشنواره برای معرفی اقدامات ودستاوردهای هنری آموزشگاههای موسیقی بستر بسیار موثری است.
مدیر آموزشگاه موسیقی معاصر در خاتمه بااعلام حمایت ازبرگزاری جشنواره فرهنگی هنری فجر خاطر نشان کرد:امیدواریم برگزاری این جشنواره تداوم داشته باشد.
مدیرآموزشگاه موسیقی سپهر:جشنواره فرهنگی هنری فجر موجب ایجادانگیزه در بین هنرمندان می شود
مدیر آموزشگاه موسیقی سپهرگفت:برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فجر در رشت موجب ایجاد انگیزه در بین هنرمندان می شود.
یاشاردولتی در سومین روز از برگزاری جشنواره فرهنگی هنری فجر ضمن تبریک به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر اظهارکرد:آموزشگاه موسیقی سپهر در سال ۹۴ فعالیت خودرا آغاز نمود.
وی بااشاره به اینکه موسیقی حدومرزندارد تصریح کرد:در آموزشگاه سپهراز رده های سنی کودک تا بزرگسال مشغول فراگیری موسیقی هستند.
دولتی ادامه داد:در آموزشگاه سپهر موسیقی کلاسیک وسنتی آموزش داده می شود ومعتقدم با موسیقی می توانیم اندیشه کودکان را بسازیم.
وی باتاکید براینکه موسیقی کلاسیک وسنتی باید از یکدیگر جداشود گفت:برای اینکه بتوانیم در هردونوع موسیقی کلاسیک وسنتی موفق باشیم باید از همان ابتدای آموزش هرکدام براساس اصول وجدا از هم آموزش داده شود.
دولتی توجه به موسیقی ایرانی را از اهداف آموزشگاه سپهردانست وتصریح کرد:در آموزشگاه موسیقی سپهرساخت انواع ساز هم آموزش داده می شود وهنرجویان قادرخواهند بود سازهای خود را بسازند.
وی بااعلام اینکه در هنر باید اول اندیشه ها را بسازیم گفت:جشنواره فرهنگی هنری فجر موجب می شود تا هنرجویان وهنرمندان بتوانند هنر خودرا به نمایش بگدارند واین موضوع برای هنرجویان از اهمیت بسیاربالایی برخوردار است.

ارسال پاسخ