تصویب لاحه پرداخت دیه به خانواده های آتش نشانان فقید شهرداری در کمیسیون برنامه و بودجه شورا

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شورای اسلامی شهر رشت – هفتاد و پنجمین جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا با حضور رییس، اعضا و مشاورین کمیسیون و مدیران شهرداری برگزار گردید.
حجت جذب رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا با اشاره به گذشت زمان طولانی از حادثه افزود: روند پیگیری پرونده در این سالها باید بررسی دقیق تری صورت گیرد و در یک مسیر قانونی مقصران اصلی این حادثه مشخص شود تا میزان پرداخت خسارت برای افراد مشخص شود.
نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص پرداخت دیه به خانواده آتش نشانهای شهرداری رشت تصریح نمود: پس از اتفاقی که در سالیان قبل منجر به فوت دو تن از آتش نشانهای شهرداری رشت شد، شهرداری به جهت کمک به این خانواده ها اقدام به جذب هر یک از فرزندان این خانواده ها نمود.
فرهام زاهد افزود: جذب فرزندان هر یک از این دو مرحوم نافی پرداخت دیه به این خانواده ها نیست و مسئولیت شهرداری برای پرداخت دیه باید از طریق مسیر قانونی انجام شود.
در ادامه کمیسیون برنامه، بودجه و حقوقی شورا در خصوص لایحه پرداخت دیه به خانواده آتش نشانهای شهرداری رشت مصوب نمود: چون پرداخت ها طبق قانون صورت می گیرد و پرداخت دیه نیز پس از اخذ رای از محاکم قضایی صورت می گیرد مقرر گردید، مدعیان نسبت به طرح دعوی علیه شهرداری در محاکم قضایی اقدام و پس از اخذ رای نسبت به مطالبه دیه اقدام نمایند.

ارسال پاسخ