تجلیل شهردار تهران از بانوی نخبه گیلانی؛ دکتر مهناز استقامتی شهردار نمونه مناطق تهران شد

دکتر مهناز استقامتی بانوی نخبه گیلانی که در حال حاضر شهردار منطقه ۸ تهران می باشد روز گذشته به عنوان شهردار نمونه مناطق تهران انتخاب و از سوی حناچی شهردار تهران مورد تقدیر قرار گرفت.

درخشش سرکار خانم استقامتی به عنوان یک بانوی رشتی در بین مدیران مناطق تهران از این رو برای شهروندان رشت بیشتر حائز اهمیت می باشد که همگان به یاد داریم در ابتدای شورای پنجم دکتر استقامتی با درخواست نصرتی شهردار وقت و تعرفه و حمایت دکتر احمد رمضانپور برای مدتی هر چند کوتاه به سِمت معاونت شهرسازی و معماری شهرداری رشت منصوب گردید که  و پس از مدت کوتاهی به سمت شهردار منطقه ۸ تهران برگزیده شد تا با نبوغ ذاتی و پشتکار باعث درخشش به عنوان یک بانوی مدیر گیلانی در این سمت گردد.

قابل به ذکر است که وی سال گذشته نیز در نظرسنجی مردمی صورت گرفته با اختلاف اندکی با نفر اول در جایگاه دوم شهرداران موفق مناطق قرار گرفت لیکن در سال جاری با توجه به عملکرد موفق و نوآوری در حوزه وظایف محوله به عنوان شهردار نمونه مناطق تهران برگزیده گردید.

ارسال پاسخ