تایماز رضا بخش مسئول کمیته روابط عمومی و ارتباطات هیات کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان رشت شد

به گزارش صبح رشت،طی حکمی از بابک بهاری،رئیس هیات کونگ فو و هنرهای رزمی شهرستان رشت،تایماز رضا بخش به عنوان مسئول کمیته روابط عمومی و امور ارتباطات هیات کونگ فوی شهرستان رشت منصوب شد.

 

 

ارسال پاسخ