بیدار باش اجتماعی!

قویاً همه میدانند که جرائم مشهود نیاز به اخذ کم قضایی ندارد و ضابطین عام دستگاه قضایی(نیروی انتظامی) در مواجه با جرائم مشهود و هنجارشکنی میتوانند نسبت به بازداشت متخلفین اقدام نمایند ،
وقتی یک خانم با رنگ لباس متفاوت و خاص (زرد) از یک استان دیگر در گلسار رشت رو بروی خیابان ۱۶۷ به مدت ۲ ساعت هنجارشکنی میکند و با عنوان اینکه ای برادر مسلمان نیت کردم برقصم در اینجا ….
معرکه میگیرد یک اتفاق نیست .
تو حتی دهان خود را آغشته به الکل میکند تا در شرایط های احتمالی و فوق خاص و پیش بینی نشده ، یک راه فرار برای خود بگذارد که حالت طبیعی نداشته است .
۱_ چرا از کرج به شمال آمد؟
۲_ چرا این اقدام را در کوهین یا جنگل های سراوان ویا محل های کم تجمع انجام نداد؟
۳_ چرا گلسار رشت ؟
۴_ چرا ۲ ساعت این عملیات به طول انجامید ؟
۵_ مدت مستی و سر از پا نشناسی در آدمها چند دقیقه است که این خانم هوشیار نمی شد ؟
۶_ چرا سریعاً فیلم لحظه برخورد پلیس با این خانم در شبکه های مخالف منتشر شد ؟
هر چقدر به این موضوع نگاه میکنیم میبینیم حتی روی رنگ لباس این خانم کار شده بوده که در تصویر موبایلها کاملاً گویا باشد ، اگر روی زمین کشیده شد ، اگر افتاد ، اگر پرت شد ، همه و همه در یک فیلم که حتی از فاصله دور باشد یک نقطه زرد گویاست .
این دسته از آدمها با احکام صادره به عنوان اقدام علیه امنیت ملی یا اقدام علیه آرامش مردم ، قانون و هنجارشکنی و اجرائم اخلاقی و عدم رعایت حجاب اسلامی و صدور این دسته احکام توسط قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، سندی جهت اخذ پناهندگی در برخی کشورها محسوب میشود.
دستگاه قضائی در بکارگیری عنوان جرائم در خصوص ایران افراد دقت کامل کند که این افراد از این عناوین استفاده و بهره برداری خواهند کرد . و خود را فرد مبارز و خواهان آزادی در ایران برای جهان معرفی میکنند .
برخی از کاندیداتور های مجلس شورای اسلامی از نامه محرمانه عدم تایید خود جهت اخد پناهندگی استفاده میکنند، یعنی با علم بر اینکه میدانند صلاحیتشان مورد تایید نیست اما در انتخابات شرکت میکنند تا نامه عدم صلاحیت خویش را دریافت کنند . و جهت پناهندگی در برخی از کشورها استفاده نمایند ،
این ذکاوت بیشتر دستگاه امنیتی و قضایی را میطلبد تا در خصوص بکارگیری کلمات و عناوینِ احکام ، خواسته متخلفین و خاطیان تامین نگردد.
در پایان امیدوارم مردم و همشهریان عزیز ، بیشتر به ابعاد این اقدامات و چرایی هایش فکرکنند . امروز آنها با تدلیس و فریب در استراتژی هاشان دنبال مباحث ثانویه صدور احکام خود هستند وگرنه هر آدم عاقلی میداند این عمل مساویست با بازداشت و محکومیت کیفری درجه یک ، اما وقتی با حکم صادره از دادگاه میتوانند به منافع بیشتری دست پیدا کنند ، پس چند روز حبس و تضامین وثیقه ای را متقبل میشوند تا در آینده به جامعه هدف خود برسند ، شما قطعاً تا دوسال دیگر این فرد را در آغوش مسیح علینژاد خواهید دید .

محمد صادق رجبی -فعال سیاسی و اجتماعی

ارسال پاسخ