بهراد جان،قارقار کلاغ ها را رها کن!

یعقوب نوری هریس،از فعالان سیاسی اصلاح طلب در صفحه اینستاگرام خود یادداشتی در خصوص بهراد ذاکری،عضو شورای شهر رشت منتشر کرد:

این دوستانی که دم از جنگ می زنند
از تیرهای نخورده چرا لنگ می زنند

هم سفره های خلوت آن روزها ببین
کین روزها چه ساده به هم انگ می زنند

یوسف به بد نامی خود اعتراف کن
کز هر طرف به پیرهنت چنگ می زنند

بازی عوض شده، همان هم قطارها
از داخل قطار به ما سنگ می زنند……..

بهراد ذاکری که تا همین چند ماه قبل به دلیل حمایتِ شیخِ اول لیستِ اصلاحطلبان، از دوست مایه‌دارش، لیست را لیسید و ‌کنار گذاشت و تا پای جان و شرافتش از رفیقِ شفیقِ پُر مایه‌اش حمایت کرد، و هیچ کدام از دوستان آتشینِ لیست پرستِ امروز که ناباورانه به رگبار بسته‌اند دکتر ذاکری را ، حتی یک کلمه از حضرات سه گانه لیستی نقد نکردند که چرا دوستِ دیگرِ لیستی شان ناعادلانه بیرونِ دَر شورا مانده……..
ما و طایفه ما برای اصلاحطلبان غریب نیستیم…کارنامه برادرم که مانند روز روشن است… اما منی که از خرداد هفتاد و شش، خاکِ ستاد و چوبِ اصلاحات را خورده‌ام برایم گریه اور است که چرا جمعی از دوستان هم ریشه و مسلک ما که نمیدانم با کدام وعده وسوسه خام شده‌اند امروز به ذاکری میتازند، درحالی که بهراد ما از زمان رفتنش به شورا تنها صدای ما بوده و هست، او تنها کسی ست که مصلحت مدارانه رفتار نکرده و حق را میگویید….
این دوستان دو آتشه که ردِ منافع حقیرشان آنقدر عیان است، آن روزها ذاکری، که از اعضای لیست اصلاحطلبان بود و از گود بیرون و این حضراتِ شیخِ وارونه، منافعشان در ماندنِ پُر شِکَرِ شُکریه بود، چرا لب به اعتراض نگشودند و مطلب پشت مطلب نیاوردند….. یا زمانی که مشاوران شورا از جانب همین اعضای لیست امید از اردوگاه تندروترین راست گرایان این شهر برگزیده شدند، مطلب نیاوردند که چنین است و چنان…..

میبینی بهراد جان، میبینی آنها که تورا به بیشرافتی میخوانند خودشان مدتهاست شرافتشان را با آب مانده از لیوان همین شخیهای منفعت‌طلبِ اصلاحطلب شسته اند…..

من و طایفه ام تمام قد در برابر حملات ناجوانمردانه، از تو و آرمانت دفاع میکنیم…. پس ازاد مردی‌ات را تداوم ببخش و پرواز کن و قار قار کلاغها را رها کن چرا که پرواز عقاب را تاب ندارند…..

ارسال پاسخ