با سرپرست جدید وزارت بهداشت بیشتر آشنا شوید

رزومه دکتر سعید نمکی،سرپرست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

عضو هیات علمی و متخصص ایمونولوژی پزشکی و مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

همکاری با جهاد سازندگی و راه اندازی کمیته بهداشت جهاد از سال ۱۳۵۸ و حضور در جبهه های دفاع مقدس

مدیریت شبکه بهداشت و درمان نطنز از ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۶

ریاست دانشگاه علوم پزشکی کاشان از ۱۳۶۶ تا ۱۳۶۹

قائم مقام معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   ۱۳۶۹تا ۱۳۷۰

معاونت بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی   از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲

مدیرعامل داروسازی شرکت سبحان از ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۱

مدیرعامل شرکت داروسازی تولید دارو  از ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۳

مدیرهلدینگ داروئی البرز و رئیس هیئت مدیره شرکت های داروئی و فرآورده های بیولوژیک از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷

مدیر هلدینگ داروئی سازمان تامین اجتماعی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶

ریاست کمیته کشوری بهداشت حرفه ای و بهداشت محیط از ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲

عضو شورای پژوهشی دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی  از ۱۳۸۵ تا به امروز

عضو شورای برنامه ریزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

عضوی شورای گسترش دانشگاهای علوم پزشکی کشور

عضو شورای سیاستگزاری تجهیزات پزشکی از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴

عضو هیات علمی نمونه در دو نوبت ۱۳۸۴ و ۱۳۸۶

عضو شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ۱۳۸۴ تا امروز

عضو کمیسیون قانون آزمایشگاههای وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی۱۳۸۳

عضو هیات موسس انجمن پروتئومیکس بالینی ، عضو انجمن علمی پیوند اعضاء و عضو انجمن ایمونولوژی و آلرژی از ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

رئیس کمیته کشوری بیماری ناشی از کمبود ید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

عضو شورای توسعه آموزش پزشکی جامعه نگر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

رئیس کمیته بالینی پروتئومیکس فرهنگستان علوم پزشکی  از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴

معاون آموزش و پژوهش بنیاد امور بیماریهای خاص از ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

مشاور عالی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست  از ۱۳۹۲ تا به امروز

مشاور معاونت راهبردی و برنامه ریزی رئیس جمهوراز سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۴

معاون توسعه امور عمومی و اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   سال ۱۳۹۴ الی ۱۳۹۶

معاون امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور  از سال ۱۳۹۶ تا به امروز

 

 

ارسال پاسخ