بانوی مدیریت شهری در یک قدمی ریاست شورا

در فضای سیاسی مرد سالار جامعه ایران محدودند بانوانی که سابقه حضور موفق و متداوم را در سطوح بالای مدیریتی داشته اند.عدم فضای برابر جهت رشد بانوان،برداشتهای متفاوت و سلیقه ای از احکام و شرع و اپیدمی عدم خودباوری بانوان در دهه های گذشته باعث ایجاد این فضا و محرومیت نیمی از شایسته ترین افراد جامعه در حوزه های مدیریتی گردیده است که البته با حضور اندک نمونه های موفق از بانوان در سالهای اخیر فضا به سمت تغییر این رویکرد نادرست و بروز توانایی های بانوان در عرصه های مختلف گردیده است.

در شهر رشت بی شک یکی از این بانوان که امروز پرچم دار احقاق حقوق زنان شهر باران های نقره ای و صاحب کرسی تاثیرگذار در شورای اسلامی شهر میباشد “فاطمه شیرزاد” است.

بانوی ارزشی ادوار چهارم و پنجم شورای شهر که صراحت لهجه،پاکی و صداقت،مبارزه با رانت و تبعیض و حمایت و توجه ویژه به نقاط کم برخوردار وی را فراتر از همکاران مرد و مدعی خود به بانوی محبوب مدیریت شهری در بین شهروندان بدل کرده است.

توجه و پیگیری وضعیت معیشت و شغلی پرسنل شهرداری و حضور پای کار شیرزاد به عنوان نفر اول و پیش قدم در رویارویی با مشکلات وی را به نماینده ای محبوب پرسنل شهرداری نیز بدل کرده است و این وجه تمایزات خاص باعث ایجاد تعاملی مطلوب بین خانم مدیر با کارکنان شهرداری اعم از مدیران تا کارگران حجمی و حتی پاکبانان خدوم شهر گردیده است.

تجربه حضور شیرزاد و روحیات جهادی و انقلابی وی در سالهای نمایندگی در پارلمان شهری بی شک باعث ایجاد اعتماد به نفس عمومی بین زنان دیار باران گردیده و بسیاری از تحلیل گران انتصابات بانوان در سِمت های مختلف مدیریتی را نتیجه صلابت شیرزاد به عنوان یک مدیر زن میدانند.

این در حالیست که در کوران وظایف یک مدیر شهری با حجم مطالبات مردمی، فاطمه شیرزاد در زندگی شخصی خود نیز ایفاگر نقش مادرانه خود به تعصی از خانم فاطمه زهرا(س) میباشد و خدمت وی به شهروندان در کنار خانواده محوری از وی الگویی مناسب برای زنان شاغل رشت ساخته است.

در روزهایی بسر میبریم که شورانشینان درگیر انتخاب هیئت رییسه شورای شهر و شهردار میباشند.با توجه به محبوبیت بانوی شورانشین از سوی پایگاه اجتماعی حامی او، تجربیات قابل توجه این سالها در کسوت ریاست کمیسیون های تخصصی و سخنگویی شورای شهر و تعامل مثال زدنی وی با مدیران شهری در مجموعه شهرداری او را به عنوان گزینه ای برجسته به عنوان اولین رییس زن شورای اسلانی شهر رشت تعرفه کرده است.

با توجه به قابلیتهای اثبات شده شیرزاد و محبوبت روز افزون وی در سطح شهر پس از مطرح شدن وی به عنوان نامزدی ریاست شورا که بیش از یک تمایل شخصی مطالبه ای از سوی بخش عمده ای از شهروندان محسوب می گردد باید دید شورانشینان در جمع بندی های خود به چه نتیجه ای میرسند.

یقینا چشمان تیز بین شهروندان آگاه رشت نظاره گر این انتخاب و پرسه رسیدن به گزینه نهایی میباشند.در این بین یقینا با برشمردن مؤلفه های شایسته سالاری بانوی شورا نشین از هر حیث فردی اصلح جهت احراز این سمت میباشد و باید دید اعضای شورای شهر تا چه میزان در انتخاب خود با شرایط شهر و مجموعه شهرداری جسارت رقم زدن اتفاقی بی سابقه و البته صحیح را در این عرصه دارند…

ارسال پاسخ