بازدید مشترک روسای کمیسیون های بهداشت و فرهنگی شورای رشت از مراکز نگهداری کودکان کار

رئیس کمیسیون بهداشت، محیط زیست و خدمات شهری شورای رشت عصر دیروز در نشستی در مرکز نگهداری کودکان کار واقع در کوی بیانی با اشاره به اینکه امیدواریم مسئوولان توجهات بیشتری به هنجارها و ناهنجاریهای اجتماعی داشته باشند اظهار کرد: یقینا با برنامه ریزی های اصولی به مشکلات کودکان خیابانی و کار دغدغه های آنان تا حدودی برطرف می شود.
فاطمه شیرزاد با تاکید بر اینکه به منظور جلوگیری از سو استفاده از این کودکان باید به نحوه فعالیت و حضور آنان در جامعه به درستی نظارت شود، افزود: برخی از این کودکان جزو افراد تیزهوش هستند و در حال حاضر در دانشگاه های معتبری مشغول تحصیل هستند.
وی با بیان اینکه شناسایی و جذب این کودکان می تواند مانع از بروز آسیبهای اجتماعی در آینده برای آنان بشود، گفت: برخی از این کودکان از ظرفیت های خوبی در مباحث فرهنگی و هنری برخوردار هستند و انتظار داریم از این توانمندی ها در مباحث مختلف فرهنگی و هنری استفاده شود.
 رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای رشت نیز در این نشست با اشاره به طرح رشت شهر دوستدار کودک اظهار داشت: در راستای توانمند سازی کودکان، مناسب سازی و گسترش حقوق شهروندی باید به مباحث کودکان خیابانی و کار بیش از گذشته توجه شود.
محمد حسن عاقل منش با تاکید بر اینکه مقوله کودکان خیابانی جزو مباحثی است که جامعه نسبت به آن حساسیت ویژه ای دارد، افزود: در کنار تعامل دستگاه های دولتی به منظور برطرف کردن مشکلات کودکان کار باید از ظرفیت خیرین نیکوکار نیز در این مبحث استفاده کنیم.

ارسال پاسخ