بازدید فاطمه شیرزاد، رئیس مرکز هموفیلی ایران و جمعی از مدیران شهرداری از روند احداث و تکمیل درمانگاه تخصصی هموفیلی در استان گیلان

ارسال پاسخ