انتقال پسماندهای دارویی و شیمیایی گیلان برای امحاء به اصفهان و اراک

سید پویا شهشهانی سه شنبه شب در گفت وگو با ایرنا با اعلام این مطلب، به شرایط اقلیمی و محیط زیستی گیلان اشاره و اظهار کرد: از آن جایی که بیمارستان‌های استان علاوه بر پسماندهای عفونی که در حال حاضر به گزارش دانشگاه علوم‌پزشکی با استفاده از روش هیدروکلاو بی خطرسازی می‌شوند، پسماندهای شیمیایی و دارویی نیز جزو پسماندهای تولیدی هستند که برای پیشگیری از هرگونه انتشار آلودگی و تهدید علیه بهداشت عمومی، نیاز به مدیریت اصولی مطابق استانداردهای موجود دارند.

وی خاطرنشان کرد: در این راستا با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته، دو شرکت فعال در استان‌های اصفهان و مرکزی (اراک) شرایط انتقال و امحاء این نوع پسماند را دارند و پسماندهای دارویی و شیمیایی گیلان برای امحاء به استان‌های یادشده منتقل می‌شود.

در زمان حاضر استان گیلان دارای ۲۶ بیمارستان دانشگاهی، دو بیمارستان غیردانشگاهی و ۹ بیمارستان خصوصی است.

ارسال پاسخ