انتصاب سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان

طی حکمی از سوی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طاهره زاهد صفت سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان شد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی گیلان(وب دا)؛ طی حکمی از سوی دکتر ارسلان سالاری ،سرپرست دانشگاه علوم پزشکی گیلان، طاهره زاهد صفت، به عنوان سرپرست مدیریت پرستاری دانشگاه علوم پزشکی گیلان منصوب شد.

 لازم به ذکر است: پیش از این، دکتر معصومه ادیب عهده دار این سمت بود

ارسال پاسخ