انتصاب رئیس هیات کبدی شهرستان رودبار

به گزارش صبح رشت،مهندس امیرحسین اکبرپور دبیر کبدی استان گیلان با حفظ سمت رئیس هیات کبدی شهرستان رودبار نیز منصوب شد

سوابق مهندس اکبرپور به شرح زیر است:

کارشناس ارشد مدیریت دولتی
دبیر کبدی گیلان
نایب رئیس هیات بدنسازی و پرورش اندام‌شهرستان رشت
مشاور فول کیک بوکسینگ گیلان
هیات رئیسه موی تای گیلان می باشد.

ارسال پاسخ