انتصابات جدید در شهرداری رشت

با حکم دکتر حاج محمدی، پیمان پارسا مدیر منطقه ۳ شهرداری رشت شد و به جای عیسی پور منصوب گردید.

محمد نوری هریس از مدیران با سابقه شهرداری رشت و پدر شهید مدافع حرم بابک نوری هریس به سمت رئیس سازمان حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت منصوب شد.

همچنین میثم حرفت خواه به عنوان رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهری شهرداری رشت منصوب شد و جایگزین هومن روایی گردید.

سجاد حسینی هم که از فعالان زیست محیطی است به سمت مدیر عاملی شرکت کود آلی رشت منصوب گردید که پیش از این آرش جهانگیری این سمت را عهده دار بود.

شهردار رشت در حکم خود برای هر یک از این افراد آرزوی موفقیت در سمت جدید نمود.

fh

ارسال پاسخ