انتخاب شهردار غیر بومی دهن کجی آشکار به انتخاب مردم است

شورای پنجم شهر رشت که رشتی بودن اعضای آن از افتخارات شورا و بارقه امید و دلگرمی رشتوندان در توسعه شهر است، هم اکنون در دوراهی سرنوشت سازی قرار گرفته است. که قدر مسلم؛ تنها انتخاب شهردار بومی می‌تواند به اعتماد مردم پاسخ داده ؟! و یا با برتری گزینه غیربومی به این اعتماد پشت کرد

 اینکه رشت هرسال باید در اضطراب انتخاب شهرداری باشد که بتواند پرستار زخم‌هایش بوده و یا خود خنجری بر پیکره‌اش، مردم را دچار بی‌تفاوتی کرده است و این گمانه را می توان تنها با انتخاب گزینه‌ایی بومی، پاکدست و متعهد برای همیشه از میان برداشت.

به جرأت می توان گفت؛ که بومی بودن تنها به معنی ثبتِ نام شهر رشت در شناسنامه افراد نیست همانطور که صرفاً توانایی صحبت به گویش گیلکی را نمی‌توان بومی استان نامید.

بومی کسی است که در این شهر زندگی کرده، خشت به خشت شهر را می شناسد، در کوچه هایش بزرگ شده و شادی و غم مردم شهر در چشمانش دیده می شود نه اینکه برای پوشیدن ردای شهرداری از استانی دیگر خیز عظیم برای شهری بردارد که فرهنگ و تاریخش زبانزد کشور است.

آشنایی کامل با شرایط اقلیمی، بافت شهری، هویت شهر، شناخت ظرفیت‌های شهر و مبادی قانونی از شاخصه‌ای اصلی بومی بودن برای فردی مانند شهردار محسوب می‌شود، چراکه عدم شناخت از بافت فرهنگی شهر سبب وقفه در تصمیم‌گیری‌ها شده و روند توسعه پایدار که باید اصلی‌ترین رویداد شهری باشد را متوقف خواهد کرد.

شورانشینان رشت بدانند انتخاب شهردار غیر بومی دل مردم را می‌شکند چراکه شهر نیازمند فرزندی از درون خود است، همچنان که باید بر این باور باشد آرامش مردم شهر را به پست‌های بالاتر نفروشد و برخوردار از اداره‌ایی آهنین در برابر زیاده‌خواهی هایی باشد که طی ایام گذشته این شهر را زخم خورده کرده است.

اعضای شورای شهر بدانند انتخاب شهردار غیر بومی دهن‌کجی آشکار به انتخاب مردم و جوانان متخصص ، پاکدست و متعهد این شهر است که آرزوی کلانشهری مدرن و به دور از سیاسی بازی و لابی گری را در سر می‌پرورانند.

آری، رشت باید به دست جوانان این شهر و با مشارکت رشتوندان ساخته شود و انتخاب شهردار رشتی مطالبه‌ایی است که رشتوندان حداقل در این دوره از شورانشنیان شهر دارند.

مردم منتظر پاسخ اعتمادش به اعضای شورا هستند؟! پاسخی که با انتخاب شهردار رشتی تحقق می یابد.

به جوانان متخصص و پاکدست شهرمان اعتماد کنید!

ارسال پاسخ