اقدام ستودنی فاطمه شیرزاد عضو شورای رشت در شصت و یکمین جلسه شورا

روز گذشته در شصت و یکمین جلسه علنی شورای رشت اتفاقی افتاد که موجب تحسین اعضای شورا و بسیاری از فعالان رسانه ای و وجدانهای آگاه این شهر شد.
فاطمه شیرزاد عضو شورای اسلامی شهر رشت که خبر درگذشت پدرش همزمان با روز برگزاری شصت و یکمین جلسه علنی شورای شهر از طریق رسانه ها اطلاع رسانی شده بود به واسطه ارق و تعصبی که نسبت به شهر و شهروندانش داشت به عنوان یک عضو شورا در جلسه انتخاب شهردار رشت حضور پیدا کرد.
در شرایطی که همه فکر می کردند شیرزاد به واسطه عزادار بودن فوت پدرش غائب شصت و یکمین جلسه شورا با موضوع انتخاب شهردار است، حضور ناگهانی و بی سر و صدای وی موجب برانگیخته شدن حس احترام افراد حاضر در جلسه صحن شورا شد.
حضور شیرزاد در این جلسه اثبات کرد که غیرت و تعصبش به شهر رشت مثال زدنی است.
شیرزاد ثابت کرد که یک زن می تواند غم از دست دادن عزیز را در سینه پنهان کرده و مردانه در کارزارها حضور پیدا کند.
بانوی اخلاق شورا بار دیگر نشان داد که خدمت به شهروندان در هر شرایطی برایش در اولویت بوده و یک بار دیگر مدال افتخار خدمت صادقانه و عاشقانه را باز هم بر گردن آویخت.
زنان ایران اسلامی در تمامی برهه ها اثبات کردند که می توانند همچون مردان در مقابل ناملایمات روزگار ایستادگی کرده و خم به ابرو نیاورند.
بانوی اخلاق شورا به راستی که این لقب برازنده شیرزنی همچون شما بوده و هست.
ما را نیز در غم خود شریک بدانید.

ارسال پاسخ