اعضاء هیأت مدیره خانه سازمان های غیردولتی استان گیلان تعیین شدند

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۸ و با استناد مجوز شماره ۸۰۸/۲۲/۸۰/۹۸ صادره از استانداری گیلان ، انتخابات هیات مدیره و بازرس خانه تشکلهای غیردولتی استان گیلان با حضور نماینده استانداری در محل خانه برگزار و اردیبهشت ۱۳۹۹ به اداره ثبت شرکتها جهت فرآیند ثبت معرفی گردید و مورخ ۴/۴/۱۳۹۹ به شماره ۲۱۹۲۳ در روزنامه رسمی کشور درج و ثبت گردید.

نمایندگان تشکلهای عضو بعنوان اعضا هیات مدیره انتخاب گردیدند:

۱ – اقای وحید مهدوی لیف شاگرد با مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی به نمایندگی ازکانون حمایت و توسعه کشاورزی استان گیلان بعنوان رییس هیات مدیره ( موضوع فعالیت کانون کشاورزی) همراه ۰۹۹۰۹۹۳۶۴۸۱
۲ – خانم شهربانو پورجمالی صیقلان با مدرک کارشناسی مددکاراجتماعی به نمایندگی ازجمعیت همیاران سلامت روان صومعه سرا بعنوان نایب رییس هیات مدیره (موضوع فعالیت پیشگیری از اسیبهای اجتماعی) همراه ۰۹۱۱۷۴۹۸۵۸۱
۳ – خانم مریم ابراهیمی سیقلی با مدرک کارشناسی مهندسی کامپوتر به نمایندگی از تشکل جنبش خنده روجافام بعنوان خزانه دار ( موضوع فعالیت اجتماعی ) همراه ۰۹۱۱۱۳۱۵۳۶۵
۴ – اقای محمدنبی نوروزی مدرک فوق دیپلم برق بازنشسته اداره برق به نمایندگی از انجمن پایش اقلیم کاسپین بعنوان منشی ( موضوع فعالیت محیط زیستی ومنابع طبیعی)۰۹۱۱۲۸۱۱۹۸۳
۵ – اقای میلاد بسطامی با مدرک کارشناسیارشد علوم اجتماعی به نمایندگی از موسسه مردم نهاد مایا مهرفاخر کاسپین بعنوان عضو هیات مدیره (موضوع فعالیت اجتماعی) همراه ۰۹۱۱۴۵۳۳۰۱۶
۶ – خانم فاطمه مسافر ماکلوانی با مدرک کارشناسی ارشد الودگی محیط زیست از موسسه حامیان طبیعت سبز کادوس بعنوان عضو هیات مدیره ( موضوع فعالیت محیط زیستی) همراه ۰۹۱۱۹۳۹۸۱۸۵
۷ – اقای محمد(رامین)محمدیان حسن کیاده با مدرک کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری – دانشجوی کارشناسی حقوق به نمایندگی از انجمن دیدبان آب خاک هوا بعنوان مدیرعامل خانه     ( موضوع فعالیت محیط زیست ، منابع طبیعی ، میراث فرهنگی و اکوتوریسم ) همراه ۰۹۱۱۳۳۲۱۰۶۲ بمدت دو سال
۸ – خانم زهرا تهمتن دهبنه با مدرک کارشناسی مدیریت دولتی از موسسه خیریه میثاق ذریه زهرا بعنوان بازرس برای مدت یک سال انتخاب شدند. همراه۰۹۱۱۳۳۵۶۰۳۲

خانه سازمانهای غیردولتی استان گیلان در زمینه ارتقاء ، مشارکت ، هماهنگی و توسعه کمی و کیفی سازمانهای غیردولتی مورخ ۹/۱۱/ ۱۳۸۲ با صدور پروانه تاسیس از طرف وزارت کشور و استانداری شروع به فعالیت کردند.

خانه سازمانهای غیر دولتی استان گیلان به منظور انسجام دادن به فعالیتهای تشکل های غیردولتی در سطح ملی و بالا بردن توان عملیاتی آنان و ارتقاء فرهنگ مشارکتهای اجتماعی، مردمی در سطح جامعه و تقویت روحیه تعاون ، همکاری، تفاهم و توانمندسازی از طریق حمایتهای آموزشی ، علمی، اطلاع رسانی با هدایت وزارت کشور ، فعالیت خود را اغاز نموده است و مصمم است با ایجاد کمیته بندی های مختلف و حمایت و هدایت و دفاع از حقوق تشکل های موجود در استان و تثبیت جایگاه آنان در جامعه و آماده سازی زمینه ارتباط این تشکل ها با سازمانهای ملی و بین المللی و دولتی گامهای موثری در جهت اماده سازی زمینه های ایجاد یک جامعه مدنی بردارند.
نوع فعالیت خانه : کلیه فعالیتهای این خانه غیرسیاسی، غیرانتفاعی، غیرتجاری،غیرصنفی و غیردولتی بوده ، ضمن رعایت کامل قوانین جمهوری اسلامی ایران دقیقا طبق مفاد اساسنامه فعالیت دارد.
هیات موسس خانه : اعضا هیات موسس خانه ۱ – آقایان سیدرضا موسوی روزان ۲ – علیرضا یزدانی ۳ – حسین پوررحیمی ۴ – خانم سهیلا مدارایی ؛ هیات موسس پس از تاسیس و برگزاری انتخابات هیات مدیره توسط مجمع عمومی در خانه هیچگونه مسولیتی نداشته اند.

هیأت مدیره خانه سازمان های غیردولتی

اهداف خانه عبارتند از :

۱ – فراهم آوردن زمینه های توسعه کیفی و کمی تشکل های غیردولتی و ارتقاء جایگاه و منزلت اجتماعی انان
۲ – تلاش در جهت شناسایی و رفع مشکلات و معضلات حقوقی انها
۳ – تلاش در جهت ارتباط و زمینه های همکاری و تبادل تجربیات و اطلاعات و اخبار میان سازمان های غیردولتی در سطوح محلی – ملی و بین المللی .
۴ – تلاش در جهت ایجاد تعامل مثبت با ngoها در راستای معرفی و پیشبرد اهداف تشکلهای استان.
۵ – تقویت و نهادینه نمودن نقش تشکل های غیردولتی در تصویب قوانین کشور به منظور تبیین و پذیرش نقش آنان در جامعه
۶ – فراهم آوردن زمینه های بهره وری از مدیریت هوشمندانه سرمایه های فکری (منابع انسانی – اطلاعات –مدیریت کار)
۷ – فعالیت در جهت توانمندسازی و ارتقاء کیفیت سازمانهای غیردولتی از طریق حمایتهای علمی – اموزشی ، اطلاع رسانی و اعتباری.
۸ – ایجاد زمینه مشارکت عمومی جهت دستیابی به توسعه همه جانبه
۹ – راه اندازی بانک اطلاعات کلیه (ngo) های استان گیلان.

۱۰ – ایجاد و تقویت شبکه های تخصصی تشکل های غیردولتی استان در سطوح مختلف.
الف – شبکه خیریه
ب – شبکه محیط زیست و بهداشت
پ – شبکه حمایتی و اجتماعی
ت – شبکه فرهنگی ، هنری ، ورزشی و علمی

هیأت مدیره خانه سازمان های غیردولتی
شرایط عضویت در خانه :کلیه سازمانهای غیردولتی داوطلب عضویت که دارای فعالیت غیرسیاسی ، غیرانتفاعی و غیرصنفی و غیرتجاری بوده و به صورت شورایی یا هیات مدیره انتخابی اداره می شوند و دارای مجوز فعالیت از مراجع ذیصلاح بوده و ثبت شده باشند می توانند به عضویت خانه درایند.

موضوع فعالیت خانه :

فعالیتهای خانه مشتمل بر کلیه فعالیتهای علمی،فرهنگی،اجتماعی،ورزشی و هنری، نیکوکاری و خیریه ، امورزنان، محیط زیست، امورجوانان، عمران و آبادانی، اشتغالزایی ، بهداشتی، درمانی، توانبخشی ، پژوهشی، مذهبی ، تحقیقاتی ، آموزش کودکان ، حمایتی ، بشردوستانه ، توانمدسازی سازمانهای غیردولتی می باشد.
ارکان خانه سازمانهای غیردولتی استان گیلان:
۱ – مجمع عمومی
۲ – هیات مدیره
۳ – بازرسان

ارسال پاسخ