اسماعیل حاجیپور: به دنبال ریاست شورای پنجم نیستم/حاج محمود روی سرماست

به گزارش صبح رشت،اسماعیل حاجیپور عضو شورای شهر رشت در آخرین جلسه کمیسیون فرهنگی شورای چهارم اظهار کرد: دوست داشتم آخرین جلسه صحن شورای شهر برگزار شود و خیلی دلم سوخت جلسه آخر را مفت از دست دادیم.

وی ادامه داد: حاج محمود روی سرماست و دعوایش را دوست دارم.

حاجیپور خطاب به همکارش محمود باقری خطیبانی گفت: دعوای من و تو دعوای خاص بود و قشنگ بود و دلم برایش تنگ می شود.

رئیس شورای شهرستان رشت بیان کرد: این شورا نبود که زود گذشت بلکه این عمر ما بود زود رفت و فرصت ۴ ساله ما فرصتی بود که خداوند و مردم به ما دادند تا ۴ سال از حق آنها دفاع کنیم و بهترین قاضی وجدان ما است.

حاجیپور مطرح کرد: تجربه دوم من در شورا با تجربه اول یک دهه فاصله داشت و همه چیز فرق می کرد تا بتوانم خودم را با فرمول جدید شورا وفق دهم ولی در شورای پنجم نیاز نیست و فکر کنم و تجربه گرانی را برای آن کسب کردم.

وی با اشاره به انتخاب مجددش در شورای شهر گفت: مردم ۱۴۷٫۵ درصد بیشتر از دوره گذشته به من رای دادند و این بار سنگینی است و مسئولیت من را سنگین تر می کند.

عضو شورای پنجم شهر رشت تاکید کرد: باید از خودمان بگذریم تا منافع مردم تامین شود و باز هم اعلام می کنم باید بدون درگیری هیئت رئیسه شورا و شهردار رشت را هرچه سریع تر تعیین کنیم.

حاجیپور بیان کرد: اگر بخواهیم می توانیم ظرف ۲۰ روز آینده شهردار رشت را انتخاب کنیم و اگر نخواهیم داستان متفاوت است.

وی مطرح کرد: هرکه گفته شورای چهارم کار نکرده است بی انصافی است و شورای چهارم بسیار کار کرده است.

عضو منتخب مردم رشت در شورای پنجم در این جلسه ابراز کرد: به دنبال ریاست شورا در شورای پنجم نیستم.

ارسال پاسخ