اسامی کاندیدای انتخابات شورای اسلامی کار شهرداری رشت

به گزارش صبح رشت،اسامی کاندیدای انتخابات شورای اسلامی کار شهرداری رشت،مناطق پنجگانه و سازمان های تابع مشخص شدند.

این انتخابات ساعت ۹ صبح روز سه شنبه ۴ اردیبهشت برگزار خواهد شد.

هر یک از شرکت کنندگان می توانند در انتخابات حداکثر به ۱۳ نفر از اعضای اصلی و علی البدل رای دهند.

گفتنی است کلیه کارکنان رسمی،پیمانی و قراردادی شهرداری رشت می توانند در انتخابات شورای اسلامی کار شرکت کنند.

اسامی شرکت کنندگان در انتخابات شورای اسلامی کار به ترتیب حروف الفبا به شرح زیر است:

۱-حماد ابراهیم زاده

۲-احمد احمدنیا حلیمه جانی

۳-فاطمه اسدیان فر

۴-امید اکبری

۵-پژمان امتیازی فکار

۶-مسعود آرستن

۷-محمد رضا باقری پور اصیل

۸-رفعت باقری ماتک

۹-سعید بشری

۱۰-بابک بهاری

۱۱-مسعود پورامین

۱۲-رضا ترابی

۱۳-امیر ترومیده

۱۴-سید حسین جمالی

۱۵-هادی حاجی عباسی

۱۶-علیرضا حاجیپور

۱۷-اسماعیل حسن خواه

۱۸-مهتاب حبیبی

۱۹-لیلی سپهری نیا

۲۰-حسین سرمست

۲۱-حسین سجودی

۲۲-مجتبی شهرستانی

۲۳-جواد شهند

۲۴-رضا صمصام بزرگی

۲۵-لاله طالبی

۲۶-مهدی عبداللهی

۲۷-علی عبدی ولمی

۲۸-قربان عزیزی لیفکوهی

۲۹-مصطفی غنی

۳۰-آرش فیضی

۳۱-میلاد کریمی

۳۲-مریم گل آرا

۳۳-محمد محمدنیا

۳۴-محمد محبتی

۳۵-سیروس ملائی

۳۶-آذر ملکوتی

۳۷-شهرام مومنی

۳۸-علی مهدوی

۳۹-داود نوری هریس

۴۰-حسن هادیزاده

۴۱-ابوذر یزدانی

 

 

ارسال پاسخ