ادامه روند افزایش دما در گیلان

مازیار غلامی ظهر شنبه در گفت وگو با ایرنا بیان داشت: نقشه های هواشناسی نشان دهنده استقرار جریانات پایدار در منطقه است که بر این اساس طی ۷۲ ساعت آینده، آسمانی به طور غالب آفتابی، گاهی افزایش ابر و وزش باد جنوبی (بویژه در ارتفاعات و دامنه ها) ، در پاره ای نقاط احتمال مه صبحگاهی و همچنین روند افزایش دما پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: طی این مدت گاهی با گذر امواج کم و بیش ناپایدار ، رگبار باران و احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.
غلامی آسمان امروز گیلان را صاف تا قسمتی ابری، گاهی افزایش ابر و وزش باد، رگبار پراکنده باران و احتمال رعد و برق عنوان و برای فردا (یکشنبه) نیز آسمان استان را صاف تا نیمه ابری، گاهی افزایش ابر، وزش باد جنوبی بویژه در ارتفاعات و دامنه ها پیش بینی کرد.
به گفته غلامی، بیشینه دمای گیلان طی شبانه روز گذشته با ۲۱ درجه مربوط به رشت، رودبار، منجیل و رودسر بوده و کمینه دمای فردا در استان نیز با دو درجه مربوط به دیلمان خواهد بود.
سرپرست اداره پیش بینی و هشدار اداره کل هواشناسی گیلان بیشینه دمای امروز رشت را ۲۱ درجه و کمینه دمای فردای مرکز استان را هشت درجه عنوان کرد.

ارسال پاسخ