احمدی،آرامش بعد از طوفان

؛قطعا ایجاد آرامش در بدنه شهر را می توان یکی از خصوصیات بارز یک شهردار خوب و توانمند دانست.

خوشبختانه باید گفت که این روزها شورای اسلامی شهر رشت و شهرداری رشت بعد از مدتها، از هر گونه حاشیه ای به دور می باشند و همه در تلاش هستند که بتوانند قدم های مثبتی برای این شهر بردارند.

سکان این شهر اکنون در دست احمدی است، یک شهردار بومی ، مردمی و با تجربه که شهر را بخوبی میشناسد و بواسطه این شناخت از هر حاشیه دوری نموده و با قدرت در حال کار است.

بدون شک شورانشینان هم به این نتیجه رسیده اند که احمدی با داشتن اقتدار، تجربه، توانایی و شناخت کافی از شهر ، بهترین انتخابشان در پنجمین دوره شورا بوده است.

جلسات متعدد شهردار رشت با اصناف مختلف و مسئولین استانی ، حضور ۲۴ ساعته وی در سطح شهر طی دو روز بارندگی اخیر ، برخورد قاطع با مدیران و مهربانانه با اقشاری چون پاکبانان ، نگهبانان و … در همین مدت کوتاه ، نشان از تجربه‌ مدیریتی وی و به کارگیری تمامی ظرفیت های موجود برای بهبود اوضاع شهر دارد.

چیزی که بیش از همیشه شهر رشت به آن نیاز دارد ، آرامشی است که سید محمد احمدی این روزها، آن را با خود به ارمغان آورده است.

ارسال پاسخ