آیت الله فلاحتی در خطبه های نماط جمعه رشت: هنوز نگرانی خود را در نبود شهردار رشت اعلام می کنم

ارسال پاسخ